Bureau Bersma begeleidt, adviseert en organiseert.  
home contact werkwijze eveline bersma
foto's opdrachtgevers gastenboek / referenties agenda
 

AVG / Privacyverklaring

 

Privacyverklaring van Bureau Bersma

Omdat je mijn site bezoekt, moet ik je informeren over hoe ik omga met de persoonlijke gegevens die ik via mijn site van jou krijg. Mocht er na het lezen van deze privacyverklaring toch nog iets niet duidelijk zijn, neem dan alsjeblieft contact met me op.

Ik ga zorgvuldig om met de gegevens die je op mijn site achterlaat. Deze worden alleen gebruikt  om je een reactie te kunnen geven als je de contactpagina gebruikt. De gegevens worden verzonden via een veilige verbinding (SSL-certificaat). Over al deze onderdelen lees je hieronder meer.

Je gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en niet aan anderen gegeven, tenzij je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, of ik daartoe verplicht ben door wet- of regelgeving. In dat laatste geval doe ik mijn best je hierover tijdig te informeren.

Veilige site
Mijn site heeft een SSL-certificaat en maakt dus gebruik van een veilige verbinding. Dat zie je linksboven in je browser in de vorm van een groen slotje en de aanduiding https (in plaats van http). Dit houdt ook in dat de gegevens die je op een aanmeld- of contactformulier invult, versleuteld worden verzonden. Dat geldt overigens ook voor mijn gewone mail.

Contactformulier
Het contactformulier bevraagt de volgende persoonlijke gegevens: voor- en achternaam, mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden versleuteld aan mij verzonden, en alleen gebruikt om (inderdaad!) contact met je op te nemen. Ze worden niet opgeslagen in een database.

Aantekeningen
Als ik voor je werk, maak ik aantekeningen over je bedrijf en jou als persoon op mijn computer en op papier, met als doel om mijn werk voor jou te kunnen doen. Ook registreer ik bijvoorbeeld je contactgegevens. Dat zijn persoonsgegevens die vallen onder de AVG en in dat geval  vraag ik je om een verwerkersovereenkomst te tekenen. 
De digitale dossiers staan op mijn computer.
Als ik niet meer voor je werk, verwijder ik na 3 jaar de aantekeningen uit de dossiers, behalve de gegevens waarvoor een andere wettelijke bewaartermijn geldt. Als je je gegevens wilt inzien of eerder verwijderd wilt hebben, kun je contact met me opnemen (zie mijn contactgegevens verderop).

Geautomatiseerde besluitvorming
Bureau Bersma neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Heb je een klacht over de privacy?
Als je vindt dat ik niet goed om ga met je persoonlijke gegevens, laat het mij dan alsjeblieft weten. 

Verwerkingsverantwoordelijke
Eveline Bersma van Bureau Bersma is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Postadres: Simon Stevinweg 94, 1222 ST Hilversum. Je kunt mij bereiken via e-mail of telefoon 06-54368325.